Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘انتشارات سیمای دانش’

کتاب- تغییر در هفت روز

 

گاهی اوقات حتی یک تغییر کوچک می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. برای مثال، تصور کنید شما و فرد دیگری در دو جاده موازی و مستقیم که انتها ندارد شانه به شانه هم حرکت می کنید حال تصور کنید که یکی از این جاده ها اندکی از دیگری تغییر جهت دهد. در ابتدا اختلاف و تفاوت، جزئی به نظر می رسد. اما بعد از مدتی این تغییر کوچک جهت، شما را به طور کامل به مقصد دیگری می رساند و فرد دیگر را به مقصد متفاوتی از شما.

تکنیک هایی که در «تغییر زندگی شما در هفت روز» آمده است هنری است که نه فقط ابزارهای نهایی را پیشنهاد می کند بلکه شامل تمام روشهای نو برای بدن و ذهن شما می باشد. هر روز تغییر اندکی خواهید کرد. تغییراتی که ممکن است در ابتدا برای شما جزئی باشد. اما چنانچه شما به پیشروی ادامه دهید، خواهید فهمید که چقدر پیشرفت و تغییر کرده اید.

Advertisements

Read Full Post »