Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘جمال’

زندگی زیباست!

  1. لبخند زدن، انسان را جذابتر می کند.
  2. لبخند زدن، اخلاق را تغییر می دهد.
  3. لبخند زدن، مسری است.
  4. لبخند زدن، جلوی استرس و نگرانی را می گیرد.
  5. لبخند زدن، سیستم ایمنی بدن را بهبود می بخشد.
  6. لبخند زدن،فشار خون را پایین می آورد.
  7. لبخند زدن موجب افزایش هورمون ها می شود.
  8. لبخند زدن، انسان را جوانتر نشان می دهد.
  9. لبخند زدن، انسان را موفق و خوشبخت نشان می دهد.
  10. لبخند زدن به انسان کمک می کند تا مثبت اندیش باشد.
Advertisements

Read Full Post »

یکی از شاگردان شیوانا غمگین و افسرده کنار جویبار نشسته بود و با چوب به سطح آب می زد. شیوانا کنارش نشست و احوالش را پرسید. پسر جوان گفت:» به دختری علاقه مند شده ام که صاحب جمال است و معصوم و با شرم. اما همان طوری که می بینید من بهره ای از زیبایی نبرده ام و پسران زیادی در این دهکده هستند که از من زیباترند. به همین خاطر خوب می دانم که هرگز جرات نخواهم کرد عشقم را به او ابراز کنم و باید به خاطر زیبا نبودن او را فراموش کنم!»

شیوانا دستی به شانه جوان زد و گفت:» این احساس دلتنگی که در نگاه و دل و صدایت موج می زند، اسمش شور و عشق و دلدادگی است. می بینی که عشق، بدون توجه به چهره و جمال به قول خودت نه چندان زیبا، قلب تو را تصاحب کرده و این یعنی برای عاشق شدن حتما لازم نیست که فرد زیبا باشد. برای عاشق بودن و عاشق ماندن هم همین طور.

زیبایی فقط به درد نگاه اول می خورد تا توجه را به سمت خود جلب کند. وقتی نگاه در نگاه تلاقی کرد و جرقه عشقی ظاهر نشد، آن رخ زیبا دیگر به درد نمی خورد. اما نگاه تو با یک هم نگاهی به شعله عشقی پرشور تبدیل شده و این نشانه خوبی است. من جای تو بودم به جای کلنجار رفتن با خودم و چوب بر آب زدن، گلی می چیدم و به خواستگاری یار می رفتم. فقط همیشه به خاطر بسپار که در مرام عاشقی، زیبایی شرط نیست. عشق با خودش زیبایی را می آورد و همه چیز را زیبا می سازد.»

مجله موفقیت شماره 128

Read Full Post »