Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘جورج واشینگتن’

جورج واشینگتن، اولین رئیس جمهور امریکا، در نظر اغلب صاحبنظران در شکل دادن به جمهوری امریکا مرد حیاتی ای بود. او در خانه کوچکی متولد شد و در شرایط نه چندان مناسبی بزرگ شد. با این حال، او در کودکی از بلندپروازی فراوان برخوردار بود. او تصمیم گرفت شخصیت و منشی داشته باشد که بتواند در جامعه موفق شود.

راهنمای او در زندگی کتابی بود که به 130 قاعده و روش برای رسیدن به کمال اشاره کرده بود. او این کتاب را، بارها و بارها مطالعه کرد و مطالب آن را به حافظه سپرد. بعد از آن، رفتارش با مردم به شدت مودبانه شد. تا زمانی که او در انقلاب امریکا به مردی قدرتمند تبدیل شد، در مستعمرات امریکا به شخصی با ادب و مبادی آداب و اصول مشهور شد.

Advertisements

Read Full Post »