Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘دل’

شگفتا!

تو را می خواند!
هر گاه بنده ای مرا بخواند، آن چنان به سخن او گوش می سپرم که گویی بنده ای جز او ندارم، اما شگفتا که بنده ام همه را چنان می خواند که گویی همه خدای اویند جز من!

Advertisements

Read Full Post »

حرف دل

نور قلب

می خوام کمی گریه کنم.می خوام حتی برای یک لحظه هم که شده سردی یک قطره اشک را رو گونه هام حس کنم!
اون دورترها جایی که جادوگر بچگیهام کلبه ای در میان جنگل داره!جادوگری که اصلاً نمی دونه اشک چیه!… قلبم گمشده!نه شاهزاده ای هستم نه شوالیه ای بی باک!ای کاش این را می فهمیدی که من هم یه روزی دل داشتم.دلی که معنی انتظار را می فهمید دلی که عاشق غروب خورشید بود، عاشق موج دریا،پرواز پرنده ها و رقص شاخه های درخت بید!
اما جای بسی امیدواریست که من هنوز چشمانی دارم که چراغها و نشانه ها را در ظلمات روزگارم می بیند!گوشی که صداها و شناسه ها را در بیهوشی ام می شنود! زبانی که در صداقت خویش از آنچه در بندم کشیده سخن می گوید و مرا می رهاند و روحی دارم که گهگاهی به روح نگهبانم نویدی می دهد!
به قول زنده یاد شاملو از بخت یاری ماست شاید که آنچه می خواهیم یا بدست نمی آید یا از دست می گریزد.

Read Full Post »

صبر چیزی نیست که مانند قاب عکس عتیقه از جد مادری خود به ارث ببرید. صبر چیزی است که بر اثر کار بر روی آن به دست می آورید. شما می آموزید که صبور باشید و گاهی این درس ها می توانند واقعاً عذاب آور باشند! بهترین دوست تان رازی را برملا می کند. در روز فارغ التحصیلی آنفلونزا می گیرید.ماشین تان در حین سفر خراب می شود!

این درس های عذاب آور به شما می آموزند که چگونه با آن ها کنار بیایید. آن ها هم چنین به شما می آموزند که دفعه های بعد از چه چیزهایی اجتناب کنید و چگونه هنگام ضرر و زیان دوباره تامین سرمایه کنید.

آموزش دیدن برای صبر یعنی بیاموزید که چگونه محکم بایستید. یعنی با عزمی راسخ با شرایط دشوار مواجه شوید. یعنی از مغلوب شدن با اعمال یا رفتارهایی که بر علیه شماست، خودداری کنید. انسان صبور آموخته است که چگونه با کسانی که با او مخالف اند، موافق باشد، صبر به روش هایی فکر می کند که رفتارهای ناشی از بی دقتی و نامهربانی را اصلاح کند و به آن ها توجه نشان دهد.

صبر ارزش صبر کردن را دارد!

انگیزه های یک دقیقه ای – استان تولر

مرتبط:
تمرینی برای زندگی شاد
شگفتا!

سختگیری، راهی که آخرش بن بسته!
عشق به خود!

Read Full Post »