Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘مثبت نگری’

جرات داشته باشید و با هراسهای خود روبرو شوید:

1- آیا شما حقیقتا مسئول اشتباهی بوده اید که دیگری را به خاطر آن سرزنش کرده اید؟ اگر این را بپذیرید می توانید برای جبران اشتباه، کار مثبتی صورت دهید. به خاطر داشته باشید که:

می توانید : شکست بخورید -.- ببازید -.- سقوط کنید -.- متزلزل شوید -.- اشتباه کنید -.- خراب کنید -.- بیازارید -.- مثل خنگها رفتار کنید -.- اشتباه کنید.

خداوند از سر تقصیرها و خطاهای شما می گذرد. آیا شما هم می توانید خود را ببخشید؟

2- آیا برای دوست داشتن خود به قدر کافی وقت صرف می کنید؟ (تا در این باره خوب فکر نکرده اید به شماره 3 نروید.)

3- بدانید که جای هم اکنون شما بهترین جایی است که می توانید باشید.
مهم نیست که در حال حاضر شرایط بد و ناخوشایندی دارید. به خود بگویید که بهتر از این وجود ندارد زیرا هر چه هست از آن شماست. از همین حالا تنفر را  کنار بگذارید و همه ناخوشایندی ها، دردها و بدی های زندگی را در آغوش بکشید و با صدای بلند بگویید:

  • من زنده هستم و می توانم زندگی ام را دوست داشته باشم.
  • نه تنها لحظات خوب زندگی، بلکه تمام لحظات زندگی من، مهم و عزیزند.
  • می توانم همه اشتباهات و لغزشهای زندگی ام را با خوبی ها جایگزین کنم.

منبع: کتاب زندگی شاد (Staying Happy in an Unhappy World) – ترجمه قراچه داغی

پیوند دائمی نوشته

مرتبط:
آینه و 30 صفت
بیاموزید که صبر پیشه کنید

Advertisements

Read Full Post »