Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘نیمه گمشده’

عشق بیشتر
از همون اول که دیدمش،از همون اولین لبخندش،از همون اولین نگاهش،از همون اولین قدمهایی که به سمت من برداشت… رنگ دنیام عوض شد!

Read Full Post »