Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘پدر’

مادر

parents
بعضی موقها پیش خودم فکر می کنم که پدر و مادر چه نعمتی هستند، چه فرشته هایی ! یا نه ، بهتره بگم روحهای متعالی که در این جسم خاکی اومدند تا گوشه چشمی از مهربونی، زیبایی و صبر خدا را به ما نشون بدند!

مادر چه کلمه قشنگیه! مــــادر! کلمه ای که با گفتنش آزردگی، هر چند کوچیک از روح خستمون برداشته میشه. وقتی که با اون به صحبت میشینی و تو چشماش نگاه می کنی انگار زمان می ایسته و فرشته های مهربون که تا اون موقع دچار روزمرگی شدند گوش به زنگ میشند و لبخندی دلربا در صورت زیباشون نمایون میشه و بالهاشون را جمع می کنند و به زمین میشینند زمینی که تا اندک زمانی قبل برای اونها مظهر مادیات و تنفر بود الان محل شادی و پایکوبی میشه! چرا که خبرای خوبی برای خدا دارند خبرایی که باعث افتخارش میشند و به دنبالش به اونا میگه دیدین چه آفریده ام!

مرتبط:
هنوز مادر نشده ای

Advertisements

Read Full Post »